Mijenjanje krajnjeg položaja Altus RTS-a

 

 

Podešavanje My poizicije

 

Vraćanje na tvornički programirane vrijednosti

 

Telis Soliris RTS

 

Programiranje senzora Eolis 3D RTS

 

OREA RTS

 

Soliris Sensor RTS

 

Sonesse 30 RTS osnovno programiranje

 

Sonesse RTS motor sjena režim rada

 

Podešavanje međupoložaja Sonesse RTS 

 

 

Sonesse 30 RTS podešavanje brzine

 

Programiranje senzora Sunis RTS

 

 

Programiranje Telis 4 Soliris RTS daljinskog upravljača